Page 67 - TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE | TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS

Stan na sierpień 2013 r., dane nie obejmują konkursu 8/2013
As of August 2013; the data does not include the competition of 8/2013
*
Dane dotyczą projektów obejmujących obszar tematyczny Bio, Info, Techno
*
The data refers to projects in the following fields: Bio, Info and Techno