Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych. Perspektywa mechanistyczna
ISBN: 978-83-941666-2-5
Liczba stron: 458
Rok wydania: 2015
Wydania: 1

dr Paweł Gładziejewski

(ur. 1985), doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Interesuje się pograniczami filozofii umysłu, filozofii nauki oraz kognitywistyki, w szczególności problemem reprezentacji mentalnych, naturą wyjaśniania w kognitywistyce, poznaniem społecznym, pamięcią autobiograficzną oraz relacją między ewolucyjnymi a kulturowymi wyjaśnieniami zjawisk poznawczych. Od 2014 roku realizuje w IFiS PAN projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczący teoretycznej unifikacji kognitywistyki za pomocą idei poznawania jako  wewnętrznego modelowania świata.

dr Paweł Gładziejewski
dr Paweł Gładziejewski
(ur. 1985), doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polsko--Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
Paweł Gładziejewski

Przez dziesięciolecia wydawało się, że teza o reprezentacyjnej naturze umysłu stanowi teoretyczny fundament i spoiwo kognitywistyki. Nauki kognitywne miały „znaturalizować” filozoficzną ideę, że poznanie świata jest zapośredniczone przez wewnętrzne, umysłowe reprezentacje, a następnie wykorzystać ją w próbach dostarczenia naukowego wyjaśnienia zjawisk poznawczych. Dziś powodzenie tego projektu podaje się w wątpliwość. Z jednej strony coraz wyraźniej jest widoczny wśród kognitywistów brak konsensusu względem tego, co właściwie znaczy, że pewien system fizyczny – taki jak biologiczny mózg – opiera swoje działanie na wewnętrznych reprezentacjach. Z drugiej strony na popularności zyskują stanowiska antyreprezentacjonistyczne, które postulują wyrzucenie pojęcia reprezentacji z teoretycznego repozytorium nauk o poznaniu.

Celem tej książki jest wypracowanie określonych rozstrzygnięć dotyczących natury oraz roli eksplanacyjnej reprezentacji mentalnych w kognitywistyce. Autor rozwija koncepcję wyjaśniania reprezentacyjnego jako wyjaśniania za pomocą mechanizmów poznawczych wykorzystujących wewnętrzne modele-surogaty świata. Broni on tezy, że mechanizmy tego rodzaju spełniają istotną rolę w różnych rejonach współczesnej kognitywistyki, w związku z czym próby pogrzebania reprezentacjonizmu są zdecydowanie pochopne. Autor zmierza także do pokazania, że kognitywistyczne wyjaśnienia za pomocą reprezentacji zasadniczo różnią się od wyjaśnień ludzkich działań za pomocą takich „zdroworozsądkowych” stanów intencjonalnych, jak przekonania, pragnienia, oczekiwania czy intencje. Nasza tak zwana psychologia potoczna okazuje się zatem w znacznym stopniu autonomiczna względem kognitywistycznych ustaleń dotyczących wewnętrznej, mechanistycznej organizacji systemów poznawczych.

Książkę można kupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu www.kopernikanska.pl.

 
INNE PUBLIKACJE Z DZIEDZINY: filozofia

Spór o panteizm

Józef Piórczyński

Spór, w którym głównymi antagonistami byli Jacobi i Mendelssohn, dotyczył pierwotnie tego, czy Lessing był spinozystą. Usiłowania rozstrzygnięcia tej kwestii prowadziły z natury rzeczy do zasadniczego sporu o filozofię Spinozy. ...
   

Wiara w egzystencji

Andrzej Słowikowski

Przedmiotem książki jest egzystencjalna myśl duńskiego filozofa Sørena Kierkegaarda rozpatrywana jako pewien szczególny projekt antropologiczny, którego zadanie stanowi próba odpowiedzi na pytanie: co to znaczy stawać się i...
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl