Koordynator programów wydawniczych

Karolina Marcinkowska22 311 84 3122 845 95 05

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

ul. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa www.fnp.org.pl/

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

www.iaepan.edu.pl/

Strony Księgarni

www.azymut.plwww.matras.plwww.prus24.pl