o_programie_ksiazki
Seria „Origines Polonorum” została zainicjowana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w 2005 roku i kontynuowana przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. W ramach serii publikowane są monograficzne opracowania naukowe, powstałe w wyniku projektu badawczego „Ziemie polskie na przełomie tysiącleci”, realizowanego przed kilku laty pod auspicjami Komitetu Badań Naukowych. Projekt ten miał na celu zebranie, opracowanie oraz weryfikację rozpoczętych jeszcze w latach 40. i 50. XX wieku archeologicznych prac wykopaliskowych.
Rezultatem przeprowadzonych wówczas badań interdyscyplinarnych jest 20 studiów monograficznych przedstawiających nowoczesną interpretację genezy państwa polskiego. Bogaty materiał źródłowy zgromadzony w kolejnych opracowaniach rekonstruuje najstarsze dzieje Polski i ukazuje jej miejsce w geopolitycznej strukturze wczesnośredniowiecznej Europy. Dzięki inicjatywie Fundacji odkrycia polskich archeologów, które pozostawały dotąd praktycznie niedostępne dla zainteresowanych tą problematyką badaczy, będą stopniowo publikowane. Do 2018 roku w serii ukażą się następujące tomy: Lublin, Kołobrzeg, Przemyśl, Płock, Szczecin, Wolin, Międzyrzecz, Wiślica, Czersk, Poznań, Gniezno, Ostrów Lednicki, Giecz, Ostrów Tumski we Wrocławiu, Gdańsk, Bytom,
Wawel, Kalisz, Kruszwica, Opole.
  Seria „Origines Polonorum” powstaje we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN http://www.iaepan.edu.pl/. Merytoryczną pieczę nad serią sprawuje Komisja Kwalifikacyjna pod przewodnictwem prof. Przemysława Urbańczyka (IAiE PAN), w składzie:
  • prof. Roman Michałowski (UW),
  • prof. Jerzy Strzelczyk (UAM),
  • prof. Krzysztof Ożóg (UJ)
  • oraz prof. Jacek Poleski (UJ).