Pod redakcją naukową Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego (2007)

Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem przedstawia wynik badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie siedziby jednego z pierwszych biskupstw polskich, powołanych do życia na Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000 r.
W książce została ukazana pełna dokumentacja prac wykopaliskowych i studia nad niektórymi kwestiami szczegółowymi, takimi jak umocnienia i zabudowa wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu, jego podstawy gospodarcze w świetle wykopalisk, analiza niektórych zespołów znalezisk (ceramika, wyroby skórzane) oraz uwagi o konsumpcji mięsa i awifaunie według danych paleozoologicznych. Zamyka ją zarys początkowych dziejów Kołobrzegu w świetle archeologii, od osiedla solników z VII w. na Wyspie Solnej, przez gród plemienny, ośrodek państwa Piastów i księstwa pomorskiego w IX-XIII w. w dzisiejszym Budzistowie, po lokację na prawie lubeckim w obecnie zajmowanym miejscu.


Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa „Trio”

Kup książkę online