Andrzej Rozwałka, Rafał Niedźwiadek, Marek Stasiak (2006)

Lublin wczesnośredniowieczny jest prezentacją dotychczas rozproszonych wyników prac archeologów, historyków i konserwatorów architektury, którzy przez wiele lat badali Lublin z okresu wczesnego średniowiecza. Autorzy, aktywni uczestnicy tych badań, ukazują – niekiedy w nowym świetle – warunki naturalne oraz etapy funkcjonalno-przestrzennych przekształceń miasta od VI do XIV w., co stwarza możliwość weryfikacji obrazu początków lubelskiego zespołu osadniczego – ważnego ośrodka na wschodniej rubieży państwa piastowskiego.


Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa „Trio” 

Kup książkę online