Pod redakcją naukową Ewy Sosnowskiej (2010)

Przemyśl wczesnośredniowieczny pod redakcją naukową Ewy Sosnowskiej to publikacja podsumowująca wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych od lat 50. XX w., obejmujących teren dawnego grodu z podgrodziami, osad podgrodowych oraz towarzyszących im cmentarzysk. W prezentowanym tomie, obok obszernie zrelacjonowanych wyników starszych badań, zamieszczono również najnowszą propozycję rekonstrukcji wczesnośredniowiecznego przemyskiego grodu i podgrodzi w poszczególnych fazach ich funkcjonowania.

 


Książka ukazała się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego

Kup książkę online